beden-işlemsel sanatlar festivali

body-process arts festival

EnglishTürkçe
9-17 Kasım 2007

amber'07 beden işlemsel sanatlar festivalinin ilki tüm destek olan ve emek verenlerin katkılarıyla gerçekleşti.
teşekkürler...


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Nesin Vakfı öğrencileriyle, sergimizi ziyaret ederek ve atölye çalımalarına katılarak, amber'07 beden işlemsel sanatlar festivalinin genç kuşaklar da ulaşmasına destek oldular.


Şimdi Cafe
(Asmalı Mescid No:9 Beyoğlu Tünel)
festival buluşma mekanımızdı...


lütfen festival dökümantasyonu için tekrar ziyaret edin.

amber'07 beden-işlemsel sanatlar festivali

amber’07 sanat ve yeni teknolojiler alanında Türkiye’de gerçekleştirilen en geniş etkinlik olarak 9-17 Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecektir. amber’07 yeni teknolojileri ve insan bedeninin potansiyellerini kullanan bir sanat formunu öne çıkararak Türkiye’de yeni bir alan açmayı ve geliştirmeyi hedefler.

Sahne performansları, etkileşimli yerleştirmeler, seminerler ve atölye çalışmaları içerecek olan bu festival, sanatsal değişim ve işbirliği için bir fırsat yaratmayı amaçlamaktadır. Böylelikle Istanbullu sanatseverler ve genç sanatçılar Teknoloji ve Sanat alanında üretilen işleri katılarak izleme ve farklı kültürlerden sanatçıların yorumlarını paylaşma şansı elde edecektir. 

amber’07 aynı zamanda komşu ülkeler, Orta Doğu, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bir Yeni Teknolojiler ve Sanat ağının ilk adımıdır. amber bu ağ ile İstanbul’u Doğu ile Batı arasında bir paylaşım ve işbirliği merkezi haline getirmeyi hedefler.

amber’07 kapsamında sunulacak eserler pasif bir kabule dayanan bilindik sanat-izleyici ilişkisinden farklı olarak izleyiciyinin sanat eserine bedensel anlamda katılmasını ve eserin bu katılımla oluşmasını öngörür. Böylelikle, izleyici için her sanat eseri bir deneyime dönüşür. İzleyici sanat eseri vasıtasıyla yaşadığı deneyimin hem öznesi hem nesnesi haline gelir. Sunulacak eserlerde informasyon teknolojileri; bilgisayarlar, elektronik elemanlar, sensörler, hareket algılama cihazları ve özel yazılımlar önemli rol oynar. 

amber’07’nin izleyici kesimi çağdaş sanat izleyicileri, sanat ve tasarım öğrencileri, teknoloji ve tasarım profesyonelleri, sanatçı ve sanat teknisyenleri ve genel olarak genç nesildir. amber’07, ilgisi robotlardan yeni yazılım ve donanım ürünlerine kadar sadece teknik alanla sınırlı olan geniş bir kesime de seslenmeyi ve sanat ortamına çekerek yeni bir izleyici grubu yaratmayı da hedefler. Bu sınıflamaların yanı sıra amber’07 bugünden geleceğe işaret eden ilginç konuları ve sanat eserleri ile sıradan izleyici için de ilgi odağı olacağını öngörmektedir. 

Uluslarası sanat alanından önde gelen isimlerin davet edildiği festival Türkiye sanat izleyicisini çağdaş dijital sanat üretimiyle tanıştırmanın yanı sıra Türkiyeli sanatçılara da uluslarası görünürlük sağlamayı amaçlıyor. Festivalin bu yılki teması "Ses ve Tutunma".

"Ses ve Tutunma"

Her türlü veriyi etkin ve hızlı biçimde depolayan, işleyen ve aktaran dijital teknolojiler giderek hayatımızın önemli bir boyutu ve belirleyeni haline geliyor. Dijital teknolojilerin yarattığı araçlarla rahat ve mutlu oluyor, bu araçları iyi bir hayatı tanımlamakta kullanıyoruz. Ancak aynı zamanda dijital teknolojilerin yarattığı vearacılık ettiği risklerle de yaşıyoruz. Global finans, reklam ve eğlence dünyalarında, sağlık sistemlerinde, silah endüstrisinde veya cep telefonu, bilgisayar gibi gündelik araçlarda kullanılan dijital teknolojiler her birimizi ve hepimizi değişken biçimlerde etkiliyor, iletişim yollarımızı konuşma, görme, duyma hatta yazma ve hissetme alışkanlıklarımızı yeniden tanımlıyor. Bireylerin ve toplulukların, kurumların hatta devletlerin kendilerini duyurabilmeleri, bir sese sahip olabilmeleri gitgide teknoloji kullanımına, teknolojik bir varlık oluşturabilmelerine bağlı hale geliyor. Bu günün dünyasında işlemsel teknolojiler aracılığıyla birer bilgi, işaret, rakam, görüntü veya ses olarak hep varız ve heryerdeyiz. Bu şartlar altında bir topluluğun, bütünün öznesi olarak bir sesimiz olduğunu, hayatlarımız ve geleceğimiz için önemli olaylar ve alanlarda fark yaratıcı bir varlık, bir ses oluşturabileceğimizi verili kabul ediyoruz. Oysa halimizi, duruşumuzu, tutunuşumuzu somutlaştıracak bir ses oluşturabilmek verili bir olgu olmaktan çok önemli bir soru olarak karşımızda duruyor.

amber’07’nin teması teknolojinin araçsallaştığı bu zamanda ses ve tutunma olarak belirlendi. Dijital teknolojinin gittikçe artan biçimde insan ve sistem iliişkilerine aracılık ettiği dünyamızda sese ve onun sanatsal, toplumsal, kişisel veya bedensel kisvelerine ne oluyor? Sanat, teknoloji ve kültür ayrı kavramlar olmaktan çıkıp aralarındaki sınırlar dönüşüp içiçe geçerken bireyler ve topluluklar olarak nasıl bir sese sahip oluyoruz?

amber’07 beden ve işlemsellik bağlamında sanat aracılığıyla bu ve benzeri soruları sormayı ve cevaplar aramayı amaçlıyor.

proje ekibi:

festival yöneticisi ve artistik direktör: ekmel ertan
[eertan@a-m-b-e-r.org]
konsept geliştirme ve editör: nafiz akşehirlioğlu
[nafiz@a-m-b-e-r.org]
organizasyon sorumlusu: özlem alkış
[ozlem@a-m-b-e-r.org]
basın ve halkla ilişkiler: handan yalvaç kaplan
[handanyalvac@gmail.com]
grafik tasarım: güneş resul
web uygulama: çağlar akpınar
prodüksiyon sorumlusu: kemal iyican, gülay iyican

ana sponsor

Akbank Sanat

etkinlik sponsorları

Instituto Cervantes Estambul

Palais de Hollande Sabancı Üniversitesi

Bimeras

mekan sponsorları

Anadolu KültürÇıplak Ayaklaritü tbtgarajistanbul

hizmet sponsorları

İstanbul Büyükşehir BelediyesinerdwerkNGMÇatı Dans